Prodej majetku

Prodej majetku z konkurzních podstat kdy prodávajícím je insolevenční správce.

Forma prodeje - podávání písemných nabídek nebo aukce

Prodej se uskuteční za nevýšší nabídnutou cenu.

(jedná se především o prodej movitých věcí např. automobily, stroje, nářadí, nábytek, výpočetní technika aj.)

Kontakt

FINERGO, spol. s r.o. Svatoplukova 519 Veselí nad Moravou 698 01 mobil: +420 602 509 932 finergo@seznam.cz